Till sidans huvudinnehåll
Norrby Gård

Våra producenter

Norrby Gård

Tomas Olsson som tillsammans med hustrun Anna driver Norrby gård, är ordförande och har levt med lammuppfödning sedan hans mamma köpte de första tackorna till Norrby Gård 1972. Idag är han Sveriges största uppfödare med sina 900 tackor.

Lammen som föds upp är av en treraskorsning där tackan är en Finull-Dorset som betäcks med en Texelbagge. Kombinationen ger friska sunda lamm som ihop med det frodiga betet ger mycket mört kött med fantastisk smak.

Ett gammalt ordspråk säger: ”Lammen ska aldrig höra kyrkklockorna två gånger på samma bete” vilket innebär att djurflockarna ska flyttas ofta mellan olika hagar med färskt gräs och örter. Det här kan uppfödarna genomföra genom sina fantastiska vallhundar vilka är ovärderliga medarbetare på gårdarna.

Att föda upp lamm av högsta kvalitet är ett hantverk som kräver kunskap och genuin känsla för djur och miljö. Djuromsorgen är oerhört viktig och bönderna tillbringar mycket tid hos djuren. Under lamningen som sker på stall, är uppfödarna i fårstallarna nästintill dygnet runt.

Under sommarhalvåret går djuren ute och betar både i hagmarker och på vallar. På så sätt hjälper de också till att hålla landskapet öppet och bidra till den biologiska mångfalden.

Vintertid bor djuren i fårstallarna och äter ensilage och spannmål som odlas på gårdarna. Gödseln från djuren sprids sedan på åkrarna varvid kretsloppet fortsätter.

– När det gäller tackorna har vi korsat raser som är omhändertagande och mjuka som mammor. Vi får upp emot 1 800 lamm per omgång och då är det verkligen viktigt att tackorna tar hand om dem på ett fint sätt, förklarar Tomas.

En stor fördel med att vara en grupp av lammuppfödare med samma värderingar är att de kan täcka upp för varandra. Med ett kretslopptänk, där i stort sett allt foder produceras av bönderna själva, finns det mycket som kan hända. Inte minst vädret som är svårt att påverka.

– Vår största styrka gentemot restaurangerna är vår jämna kvalitet, fortsätter Tomas. Vi har helt enkelt format vår verksamhet efter kundernas önskemål. De höstlamm som ska slaktas till exempel, går hela tiden på riktigt bra gräs med massor av smakrika vilda örter och cikoria, klöver och timotej som vi sår in. Vi byter bete en gång i veckan.

<strong><span style="font-weight: 400;">Lammen ska aldrig höra kyrkklockorna två gånger på samma bete.</span></strong>
Lammen ska aldrig höra kyrkklockorna två gånger på samma bete.

- Gammalt ordspråk

Norrby Gård

norrbylamm.se | Instagram
Produkter

Läs mer om gårdens alla produkter på Norrby Gårds hemsida.

Producent

Anna och Tomas Olsson

Adress

Norrby 106
736 92 Kungsör

Norrby Gård

Upptäck fler producenter

Rocklunda Gård

Våra producenter

Rocklunda Gård

Rocklunda gård ligger i hjärtat av Sörmland. Här drivs grisuppfödning sedan 1969 då Yngve Karlsson köpte sina första tio suggor. Numera rymmer gården 300 suggor som producerar cirka 6 500 slaktsvin per år vilka alla levereras till Kötthallen.
Halla gård

Våra producenter

Halla gård

Anders Gunnarsson tillhör nya generationens svenska grisuppfödare som utöver gårdens stora produktion av rapsgrisar, även har en besättning frigående Linderödssvin. På Halla Gård bedrivs uppfödning av Linderödssvin, rapsgris samt odling av foder till grisarna och skogsbruk.
Upplandsbondens

Våra producenter

Upplandsbondens

Upplandsbonden är en ekonomisk förening som består av cirka 40 gårdar runt om i Uppland. Hela kedjan är kontrollerad och certifierad enligt de hårda KRAV-reglerna. Allt kött kommer från ekologiska gårdar med uppfödning i samspel mellan djur och natur.
Viking Fågel

Våra producenter

Viking Fågel

För familjeföretaget Viking Fågel, bland de bördiga kullarna i västra Skåne, är produktionen av kyckling, gås, tupp, kalkon och anka ett hantverk.