Till sidans huvudinnehåll
Lammgruppen

Våra producenter

Lammgruppen

Gårdarna som ingår i Lammgruppen har tillsammans med oss utvecklat en lammproduktion utefter kockars behov och önskemål och med ett tydligt fokus på djurens välmående.
Lammen på gårdarna som ingår i Lammgruppen är av en treraskorsning där tackan är en Finull-Dorset som betäcks med en Texelbagge. Kombinationen ger friska sunda lamm som ihop med det frodiga betet ger mycket mört kött med fantastisk smak. Vintertid äter djuren ensilage och spannmål som odlas på gårdarna.

Tillsammans har gårdarna i Lammgruppen ett kretsloppstänk, som bland annat innebär att man i stort sett producerar allt foder själva och sprider gödsel från djuren på åkrarna.

Norrby gård

Producenter
Tomas & Anna Olsson
Adress
Norrby 106
736 92 Kungsör

Lista gård

Producenter
Monica Järleskog.

Adress
Lista Gård 5
635 14 Eskilstuna

Ekeby Gård

Producenter
Bengt & Karin Ericson 

Välnäs gård

Producent
Ann Sjunnesson

Adress
Fogdö Välnäs 4
645 92 Strängnäs

Läs mer på Kötthallen Sorunda

Norrby Gård

Våra producenter

Norrby Gård

Tomas Olsson som tillsammans med hustrun Anna driver Norrby gård, är ordförande och har levt med lammuppfödning sedan hans mamma köpte de första tackorna till Norrby Gård 1972. Idag är han Sveriges största uppfödare med sina 900 tackor.
Lamm

Råvarukunskap

Lamm

Vi anser själva att vi kan erbjuda världens bästa lammkött. Snart 30 års samarbete med svenska lammgårdar och en konstant dialog med kockar har fört oss hit. 
Picked by Sorunda

Sortiment

Picked by Sorunda

Picked by Sorunda är ett sigill för produkter och råvaror som är utvalda av oss på Sorundahallarna på grund av extra fin kvalitet och sortering.
Rosa Skattlådan

Våra producenter

Rosa Skattlådan

Familjeföretag som erbjuder honung samt ägg och kött från frigående vaktlar utomhus med godkänt gårdsslakteri.