Till sidans huvudinnehåll
Grisgårdar

Våra gårdar

Grisgårdar

Glada grisar med knorren kvar och en stor variation av raser och köttkvaliteter. Det är vad vi på Kötthallen har som målsättning att erbjuda tillsammans med våra producenter.

Grisgårdar

Halla gård

Våra producenter

Halla gård

Anders Gunnarsson tillhör nya generationens svenska grisuppfödare som utöver gårdens stora produktion av rapsgrisar, även har en besättning frigående Linderödssvin. På Halla Gård bedrivs uppfödning av Linderödssvin, rapsgris samt odling av foder till grisarna och skogsbruk.
Rocklunda Gård

Våra producenter

Rocklunda Gård

Rocklunda gård ligger i hjärtat av Sörmland. Här drivs grisuppfödning sedan 1969 då Yngve Karlsson köpte sina första tio suggor. Numera rymmer gården 300 suggor som producerar cirka 6 500 slaktsvin per år vilka alla levereras till Kötthallen.

Upptäck mer

Nötgårdar

Våra gårdar

Nötgårdar

Nötkött är den gemensamma benämningen på kött från ko, tjur och ungnöt. Ordet nöt står för nötkreatur och kommer från ordet njuta som härstammar från det gamla ordet nauta. Nauta betyder i sin tur värdefull. Man kallade sin boskap värdefull helt enkelt.
Kalvgårdar

Våra gårdar

Kalvgårdar

En kalv är ett nötkreatur som inte är äldre än ett år. När vi på Kötthallen Sorunda köper in kalv ser vi mycket på färgen på kalven. Köttet mörknar vartefter de går över från att dia till att äta mer och mer gräs. Desto djupare färg på kalven desto äldre var den vid slakt.
Lammgårdar

Våra producenter

Lammgårdar

Vi har sedan nästan tre decennier ett mycket nära samarbete med flera svenska lammgårdar. Det gör att vi tillsammans med uppfödarna konstant har en diskussion kring frågor som ras, foder och slakt.