Till sidans huvudinnehåll
FN:s globala mål

Hållbarhet

FN:s globala mål

Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Våra fokusområden, aktivitetsplaner och mål formats utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete kopplat till FN:s globala mål för en hållbar utveckling

Hållbar konsumtion

Hållbarhet

Hållbar konsumtion

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår verksamhets ekologiska fotavtryck genom att exempelvis minska plast- och energianvändningen längst med hela vår värdekedja. Sorundahallarna har ett stort fokus på att öka andelen miljömärkta och ekologiska livsmedel i våra sortiment. Vi är noga med vilka leverantörer vi arbetar med för att säkerställa att vi säljer livsmedel som producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan.
Bekämpa klimatförändringarna

Hållbarhet

Bekämpa klimatförändringarna

Genom att effektivisera vår verksamhet och minska resursanvändandet försöker vi att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. All el som används i vår verksamhet kommer från förnybara energikällor.
Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbarhet

Ekosystem och biologisk mångfald

Inom Sorundahallarna är vi noga med att köpa in och hantera livsmedel som är bra för både konsumenten och miljön. Hållbar djuruppfödning är en viktig, världsomfattande hälsofråga och därför ställs konkreta inköpskrav vid förhandling med våra leverantörer. För att säkerställa ett ansvarsfullt företagande och samtidigt bidrar till ett välmående ekosystem och ökad biologisk mångfald har vi policydokument för exempelvis antibiotikaanvändning i djurhållning.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbarhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hos oss på Sorundahallarna är alla medarbetare viktiga och vi tycker att det är grundläggande att såväl våra medarbetare som våra leverantörers medarbetare har bra arbetsvillkor. Goda arbetsvillkor ingår som en del av vår uppförandekod.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.
 Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.
God arbetsgivare

Hållbarhet

God arbetsgivare

Våra medarbetare utgör grunden för vår framgång och för oss är det viktigt att medarbetarna trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga.