Till sidans huvudinnehåll
Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.

Transport

Vi försöker ständigt att effektivisera våra transporter för att bidra till att nå det svenska miljömålet om begränsad klimatpåverkan och FN:s globala mål om att bekämpa klimatförändringarna. Idag har vi fyra biogasbilar som dagligen transporterar varor till våra kunder.

  • Varor från Fiskhallen, Kötthallen och Grönsakshallen samlastas för att minska antalet transporter.
  • För att effektivisera våra transporter ser vi till att fullasta transportburar och bilar i så stor utsträckning som möjligt.
  • När det är möjligt tankas lastbilarna med biobränsle för att minimera användningen av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser.
  • Vi följer utvecklingen av miljövänliga transportsätt för att undersöka om det kan finnas ett mer miljövänligt alternativ för vår distribution av varor.

Förpackningar

Vi arbetar med att minska mängden förpackningsmaterial och följer utvecklingen av miljövänliga förpackningsalternativ.

  • Vi använder SRS-returlådor för att minska användningen av förpackningsmaterial.
  • Vi arbetar för att minska vår användning av plast och tittar på alternativa material och nya förpackningslösningar.
  • Under år 2020 beslutade vi att fasa ut alla svarta plastförpackningar på Sorundahallarna.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.
 Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.
God arbetsgivare

Hållbarhet

God arbetsgivare

Våra medarbetare utgör grunden för vår framgång och för oss är det viktigt att medarbetarna trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga.