Till sidans huvudinnehåll
God arbetsgivare

Hållbarhet

God arbetsgivare

Våra medarbetare utgör grunden för vår framgång och för oss är det viktigt att medarbetarna trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga.

Stolt personal

Våra engagerade medarbetare får vår verksamhet att fungera och utvecklas. Sorundahallarna genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att fånga upp nya behov, önskemål och brister i organisationen. Under hösten år 2020 har vi börjat använda oss av verktyget teambarometern. Det är ett system där medarbetarna får en kort medarbetarundersökning skickad till sig var 6:e vecka. Genom att frekvent låta våra medarbetare besvara en kort undersökning hoppas vi på att kunna engagera fler i dialogen om allas välmående och kontinuerligt arbeta för att förbättra vår gemensamma arbetsmiljö.

Hos oss på Sorundahallarna är alla medarbetare viktiga och vi tycker att det är grundläggande att såväl våra medarbetare som våra leverantörers medarbetare har bra arbetsvillkor. Goda arbetsvillkor är ett av FN:s globala mål för en hållbar utveckling ingår som en del av vår uppförandekod.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.
 Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.
Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.