Till sidans huvudinnehåll
Smakriket

Sortiment

Smakriket

Smakriket är ett sigill för råvaror och produkter med ett mycket tydligt ursprung och hög kvalitet, som ger dig smaken av en plats.

Rätt råvara på rätt plats

Sverige består av en unik mångfald av klimatzoner med helt olika förutsättningar för råvaror att utvecklas. Midnattssol, fjällsjöar, strandslåtterängar, kustremsor, slättland, högland, saltvatten, bräckt vatten, barrskog, lövskog. Förutsättningar att förvalta. Lyfta fram och utveckla. Att odla, föda upp eller förädla där de bästa, naturliga förutsättningarna finns kräver ofta ett mindre behov av insatser i form av gödning, bekämpning och tillsatser.

Sortiment ur alla väderstreck

Råvarorna i Smakriket tar ofta slut när säsongerna växlar. De framställs på ett sätt som industrin inte kan efterlikna och innehåller inga onaturliga tillsatser som förlänger hållbarheten. När säsongen är till ända för en producent så finns det en annan i ett annat smakrike som kan ta vid tack vare vårt långa land. Smakriket är inte unikt för att vi har en exceptionellt bra svensk ost, utan för att vi har många.
“Att odla, föda upp eller förädla där de bästa, naturliga förutsättningarna finns kräver ofta ett mindre behov av insatser i form av gödning, bekämpning och tillsatser”

Utveckling & samarbete

Smakriket förmedlar och säljer produkter från Sveriges främsta matproducenter. Men vi gör mer än så. Vi bollar idéer, sammanför och ger konstruktiv kritik. Vi vill att våra leverantörer ska utvecklas, växa och blomstra. Våga utmana och bli framgångsrika. Vi gräver i vår historia men ser också hela tiden framåt. För allt var inte bättre förr. Så länge våra producenter behåller sin integritet och levererar produkter med ett tydligt ursprung är vi med dem.

Unik logistik

För många mindre producenter innebär Smakriket att de får möjlighet att sälja och marknadsföra sina produkter över hela landet. Smakriket ingår i Martin & Servera-familjen och har en nationell logistiklösning. Vi har också ett kundunderlag av restauranger som vill arbeta med dessa råvaror och produkter. Våra producenter kan ägna sig åt produkt- och kvalitetsutveckling i stället för att jaga kunder.

Smaken av en plats

Hitta ditt närmaste smakrike,  eller varför inte ett lite längre bort?

smakriket.se

Läs mer om vårt sortiment

 Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.
Våra producenter

Våra producenter

Våra producenter

Alla våra producenter är uppfödare som vi har ett mycket nära samarbete med. Att ha en spårbarhet hela vägen från bete till tallrik, känns givetvis väldigt bra. Vi ser våra leverantörer som kollegor och det är tillsammans vi arbetar för långsiktig hållbarhet med både djurhållning och matens kvalité.
Råvarukunskap

Råvarukunskap

Råvarukunskap

Vad är det för skillnad på vårlamm och beteslamm? Skiljer sig smaken åt på kalvkött beroende på ras? När får man jaga bäver? Det är en bråkdel av den kunskapen som finns hos oss på Kötthallen. Vi är köttnördar och hos oss finns det samlad kunskap om lamm, vilt, fläsk, nöt och fågel. Här försöker vi förmedla lite av vårt kunnande, välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!
Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.