Till sidans huvudinnehåll
Information till dig som är leverantör till Kötthallen Sorunda

För leverantör

Information till dig som är leverantör till Kötthallen Sorunda

För oss på Kötthallen är det viktigt att kunna säkra livsmedel, produktkvalitet, sortimentsbredd och leveranssäkerhet. Vi strävar ständigt efter att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete med leverantörsledet.

Här på vår leverantörssida hittar du information som är till för att hjälpa dig som levererar varor till Kötthallen Sorunda.
Uppförandekod

För leverantör

Uppförandekod

Uppförandekoden är baserad på FN:s ramverk och de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), inklusive barns rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention om korruption och Globala naturvårdskonventionen (CITES).

Code of conduct for suppliers
Återkallelse av produkt

För leverantör

Återkallelse av produkt

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Kötthallen Sorunda omedelbart kontaktas.

Läs mer

Om oss

Om oss

Om oss

Kötthallen Sorunda är Sveriges främsta grossist på kött, vilt, fågel och chark till restauranger runt om i hela Sverige från egna gårdar och framstående producenter i hela världen. Vi styckar och bereder kött i våra egna anläggningar och har kontroll över varan från uppfödning till färdig produkt. Vi har utöver det egen tillverkning av korv och chark från egna recept.
Welcome to Kötthallen Sorunda

In english

Welcome to Kötthallen Sorunda

The sustainable supplier of meat to restaurants and catering markets

Kötthallen Sorunda is Sweden's leading supplier of meat to restaurants throughout Sweden from our farms and prominent producers throughout the world. We cut and prepare meat in our own facilities and have full control over the production line from breeding to finished product. In addition, we have our own production of sausages and charcuterie from our own recipes.
Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.